Standardna pravila o izjednačivanju mogućnosti
za osobe s invaliditetom

UJEDINJENI NARODI
Naslov originala: The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities .
Disabled Persons Unit, Department for Policy Coordination and Sustainable Development, United Nations, Room DC2-1302, New York,
NY 10017, USA,
Tel: (1-212) 963-3897/6765,
Fax: (1-212) 963-3062
United Nations,1994.

Standardna pravila o izjednačivanju mogućnosti za osobe s invaliditetom usvojila je Generalna skupština Ujedinjenih naroda na svom 48. zasjedanju, 20. prosinca 1993.(Rezolucija 48/96)

Prvo izdanje ovog prijevoda Standardnih pravila objavio je Hrvatski savez gluhih i nagluhih, 1995.

Daljnje bitne informacije o Standardnim pravilima mogu se dobiti na gore navedenoj adresi organa OUN.

Prijevod: Andrija Žic


PREDGOVOR
Stanje i sadašnje potrebe
Dosadašnje međunarodno djelovanje
Prema Standardnim pravilima
Svrha i sadržaj Standardnih pravila o izjednačivanju mogućnosti za osobe s invaliditetom.
Temeljni pojmovi invalidske politike

UVOD
I. PREDUVJETI ZA RAVNOPRAVNO SUDJELOVANJE
Pravilo 1. Razvijanje svijesti
Pravilo 2. Zdravstvena zaštita
Pravilo 3. Rehabilitacija
Pravilo 4. Pomoćne službe

II. PODRUČJA OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI
Pravilo 5. Pristupačnost
Pravilo 6. Odgoj i izobrazba
Pravilo 7. Zapošljavanje
Pravilo 8. Uzdržavanje od prihoda i socijalna sigurnost
Pravilo 9. Obiteljski život i osobni integritet
Pravilo l0. Kultura
Pravilo 11. Rekreacija i šport
Pravilo 12. Religija

III. MJERE ZA PRIMJENU
Pravilo 13. Informiranje i istraživanje
Pravilo 14. Kreiranje politike i planiranje
Pravilo 15. Zakonodavstvo
Pravilo 16. Ekonomska politika
Pravilo 17. Koordinacija djelovanja
Pravilo 18. Organizacije osoba s invaliditetom.
Pravilo 19. Izobrazba osoblja
Pravilo 20. Nadzor i ocjenjivanje programa o invalidnosti na razini države, u svezi s primjenom Pravila
Pravilo 21. Tehnička i ekonomska suradnja.
Pravilo 22. Međunarodna suradnja.

IV. MEHANIZAM ZA NADZOR