Službe tumača

Služba tumača HSGIN

Zagreb
Mirjana Juriša, koordinator, tel/fax 01/577 792, tel: 01/4814 114, 01/4612 395
Zvonka Matoic, tel/fax: 01/4635 228
Jasmina Švalec, tel/fax: 01/4581 086, 01/4580 885
Alida Petani, tel/fax: 01/4821 060
Marina Milkovic, tel/fax: 01/2759 586

Volonterska služba tumača Hrvatske udrge gluhoslijepih osoba "DODIR"
Tel./fax: 01/ 4875 431, 4875 432


O službama tumača
Čemu tumači ako gluhi u školi nauče govoriti, čitati i pisati?
U svakidašnjem životu gluhi se, dakako, snalaze bez tumača. Ali ima situacija kada je tumač nužan, ne samo slabo pismenom i nijemom pojedincu, već i ostalim gluhima. Tako na sudu, na sastancima, u policiji, nekad i kod liječnika.
Besplatnog tumača u ovakvim situacijama gluhima nude sve suvremene države. Neke idu i dalje pa plaćaju tumača ili hvatača bilješki gluhom učeniku ili studentu u redovitoj školi.
Pravo na besplatnost ostvaruje se na različite načine: u nekim zemljama (Italija, Švedska) davanjem redovite novčane naknade svim gluhima za posebne troškove koje imaju za plaćanje tumača i ostale komunikacijske potrebe, drugdje pravom na određeni godišnji broj sati usluga tumača (Nizozemska), negdje opet (u SAD) zakonskom obvezom ustanovama i javnim službama da osiguraju tumača kad im se obrate gluhi građani.
Osim tumača za znakovni jezik postoje i tzv. "oralni tumači" - stručnjaci osposobljeni za razgovijetan govor koji gluhi lako čitaju s usta.

Imaju li i u Hrvatskoj gluhi pravo na besplatnog tumača?
Ne, ne postoji pravo na besplatne usluge tumača. Samo u određenim slučajevima, kad tumače pozove sud ili drugi organ, naknadu će dati onaj tko poziva. U prošlosti, kad je Savez gluhih imao brojniji kadar zaposlenih situacija je bila bolja, dok su danas gluhi u ovom pogledu u veoma teškom položaju. Tumača je malo i nijednome od njih taj posao nije profesija.

Zar tumači za gluhe drugdje čine posebnu profesiju?
Da, u mnogim zemljama dobro su organizirani i brojni, postoje norme za stjecanje kvalifikacija, etički i drugi standardi, tarife za usluge.
U Švedskoj (koja ima 10.000 gluhih - tek nešto više od Hrvatske) djeluje 350 kvalificiranih tumača a tamošnja organizacija tvrdi kako je "očajno potrebno" barem 1500 tumača za gluhe.

(Preuzeto iz "Mrvice znanja o gluhima")

 

Natrag

Vrh stranice