Izdanja Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih

Hrvatski Savez gluhih i nagluhih (ranije Savez osoba oštećena sluha, odnosno Savez gluhih Hrvatske) ima dugu tradiciju u izdavaštvu za gluhe i o gluhima.
U Zagrebu je 1948. počeo izlaziti prvi list za gluhe na području nekadašnje države: "Desovac" Urednik je bio Branko Petani, koji je 1951. s dr.Sulejmanom Mašovićem uredio i knjigu Almanah Saveza gluhih.
1952. "Desovac" mijenja ime u "Glas gluhih" i prelazi u Beograd kamo je po centraliziranoj strukturi Saveza gluhih Jugoslavije prešla izdavačka djelatnost iz cijele države. Od 1954. list se nazvao "Naš glas" i na kraju, od 1976, "Revija SOGNJ", koja je izlazila do 1985. Hrvatski autori i prevoditelji ostali su, međutim, značajniji autori, suradnici i suurednici edicija jugoslavenskog Saveza. Velikim dijelom njihovim trudom objavljena je 1954. knjiga "Prva decenija Saveza gluhih" (Uredio prof. Ferdinand Maslić), pa 1956. knjiga "Drugi Svjetski kongres gluhih, Zagreb 1955 -službeni materijali" (isti urednik) te posebna knjižica "Problemi gluhih u svijetu" dr. Sulejmana Mašovića (s podacima iz međunarodne ankete provedene prilikom Kongresa).
Hrvatski suradnici dali su preko Beograda našoj publici neka značajna inozemna izdanja, knjigu prof. Ewinga "Obrazovanje gluhog djeteta", dopisni tečaj "JohnTracy" za roditelje predškolske gluhe djece, "Psihološka praksa s fizičkim invalidima" Edne Simon Levine, "Kako općiti s gluhima?" Powrie Doctor (sve u prijevodu A. Žic). Hrvatski gluhi suradnici (Ivan Binder, Branko Petani, Andrija Žic) iskušali su se i u prijevodima beletristike - filmovanih romana u izdanju Kosmosa, izdavačkog poduzeća Saveza gluhih.
Hrvatski autori Jakov Žaja, Ivan Kavčić bili su autori udžbenika za gluhe izdanih u Beogradu, dr.S.Mašović tamo je objavio "Profesionalnu rehabilitaciju gluhih", prof. Matko Peić monografiju "Slava Raškaj".
Nakon decentralizacije Saveza krajem šezdesetih razvija se izdavačka djelatnost u Hrvatskoj pa pored saveznih novina počinje 1970. izlaziti hrvatski časopis "SLUH" (u početku: "Upute korisnicima slušnih aparata") koji je izlazio do rata, tiskao se u visokoj nakladi od 5-6.000 primjeraka i dobivao komplimente "kao najbolji časopis gluhih u Europi". Urednik je bio Andrija Žic, a grafički urednici Mirko Grčić, a zatim Andrija Halec i Antun Bakan.
U isto vrijeme zagrebačka organizacija gluhih pod uredništvom prof. Antuna Zimmermanna izdaje biltene "Zeleni znak" i "Crveni znak". A mladi gluhi (Brkičić, Tarcaj i dr.) izdaju bilten "Feniks". Prof. Zimmerman je napisao, a Savez izdao knjigu "Uvodni seminar o komunikaciji s osobama oštećena sluha", Zagreb 1986, "Matematika I za djecu oštećena sluha" i "Priručnik za nastavnike" 1991, izdanja SDDH , te preveo knjižicu "Totalna komunikacija" . Andrija Žic preveo je zbornik "Integracija gluhe djece u redovite škole" pa knjižicu "Živjeti s oštećenim sluhom", "Audiološke teme", "Medicinski aspekti gluhoće" i cijeli niz brošurica - priručnika i savjeta, te jednu videokasetu, za korisnike slušnih pomagala, što su financirale tvornice slušnih aparata.
Branko Petani napisao je "65 godina organizacije gluhih i nagluhih grada Zagreba" - Izdanje zagrebačke organizacije, sažeta ali vrijedna zbirka povijesnih podataka.
Vojmil Žic priredio je 1989. knjižicu: 40 godina Sportskog društva gluhih "Silent" - Zagreb.
Godine 1990 zbog nedostatka sredstava prestao je izlaziti "Sluh" a pokreće se bilten "Ukratko" koji, doduše neredovito, izlazi do danas. Urednici su Andrija Žic, Andrija Halec i Antun Bakan.
Gluhi sportaši zagrebačkog "Silenta" izdaju svoj grafički lijepo uređivani Bilten.
Savez je nabavom računala i opreme za umnožavanje 1994. počeo u vlastitoj režiji tiskati manja izdanja o raznim temama. Evo (neprovjerenog, zato vjerojatno nepotpunog) popisa novijih izdanja, koja se uglavnom još mogu kod Saveza, Palmotićeva 4 (tel/fax 48 14 114 i 48 14 127).
Nisu navedeni kratki leci, separati članaka (npr. savjeti korisnicima slušnih aparata i sl.) kao ni programi i izvješća o radu, Statut i dr.
Nisu uključena izdanja lokalnih organizacija Saveza, njihovi jubilejski zbornici, bilteni i dr. jer nam nedostaju točni podaci.
U planu Saveza za 2000. godinu je izdavanje stručno popularne edicije "Stvarnost gluhih" - o raznim temama. U pripremi su sveščići: "O znakovnom jeziku bez dlake na jeziku", "Cued Speech - govor s dodatkom znakova", "Genetički genocid - prijetnja gluhima".
U pripremi je i knjiga prof.dr. Ljubomira Savića: Humanitarne organizacije gluhih u Hrvatskoj (povijesni pregled).

Od 1993. do 2000.:

 

Natrag

Vrh stranice