O rukama

Sofija Cingula

Ruke mogu svašta:
ruke mogu raditi, ruke mogu gladiti,
ruke mogu mahati, ruke mogu čekati,
ruke mogu pljeskati, ruke mogu plesati,
i plesti i šiti, ruke mogu lice miti,
ruke mogu kuhati i peći,
ruke mogu gluhom nešto lijepo reći.

Ruke mogu primati, ruke mogu davati,
ruke mogu liječiti, ruke mogu tugu spriječiti,
ruke mogu grliti.

Ruka može ruku čekati i, kad se nađu,
sve mogu skupa šetati.

Ruke može biti velika do neba
i pomoći kad ustreba.

No, ruke mogu i ružne stvari činiti: tući, prijetiti, šibati,
i još gore stvari,
kada ih vlasnik svojom ćudi pokvari.