Američki zakon o osobama s invaliditetom - ADA
Americans with disabilities act – Ada

1. Zašto je zakon ADA donesen i koja mu je svrha?
2. Kratak prikaz američkog Zakona o osobama s invaliditetom
3. Izvješće o primjeni, uspješnosti i utjecaju američkog Zakona o osobama s invaliditetom

Riječ uz ovaj materijal

Američki zakon ADA, s pratećim dokumentima o provedbi, ima opseg knjige od dvjestotinjak stranica, pa je ovolik sadržaj nemoguće prikazati u malom sveščiću. Zato smo se, ne ulazeći u analizu bezbroj detalja s opisom konkretnih situacija koje se zakonom reguliraju, ograničili na ono temeljno: na povod i motive za donošenje zakona, kratak opis njegova sadržaja i načela, i na kraju na dio izvješća o učinku zakona u prvim godinama njegove primjene.

Za početak, to bi trebalo biti dovoljno da na ovaj Zakon usmjerimo pozornost kreatora novih hrvatskih propisa iz ove oblasti. Zakon ADA uvodi jedan nov pristup rješavanju problematike osoba s fizičkim i mentalnim oštećenjima. Uvjerljivim argumentima o jednakim ljudskim pravima za svakoga, uz snagu državne prisile koja iza toga stoji, ovaj zakon raspoređuje na čitavo društvo brigu i troškove ostvarivanja pristupačnosti i integracije osoba s invaliditetom.

Zanimanje koje su mnoge zemlje pokazale za američki Zakon, s očitim utjecajem tog Zakona na donošenje i sadržaj Standardnih pravila UN o izjednačivanju mogućnosti za osobe s invaliditetom (1994), jasan su putokaz i za Hrvatsku.

Priredio po izvornim dokumentima s Interneta
Andrija Žic