U
ubiti
učiti
ući
ugodan
ujediniti
umrijeti
uništiti
Uskrs
uskrsnuti
uslišiti
u stvari (idiom)
utakmica
utjeloviti se
utorak
uvijek
uzići