J
jabuka
Japan
javiti meni
javiti nekome
jedini
jednostavno
je(st)
jesti
jučer
juha
judo