JEDNORUČNA ABECEDA

Dvoručna abeceda

(Tablica je preuzeta iz knjige  ZIMMERMANN, Antun, "Uvodni seminar o komunikaciji s osobama oštećena sluha", SOOS, Služba tumača i prevodilaca za osobe oštećena sluha, Zagreb, 1986.)

 Jednoručna abeceda